Đầu Ép Cos Thủy Lực FYQ 500

Đầu Ép Cốt Thủy Lực FYQ-500 Đầu Ép Cốt Thủy Lực FYQ-500 dùng để ép chặt đầu cos vào dây cáp. Đầu ép cos thủy lực chuyên dùng để ép các loại dây cáp lớn và cứng mà kìm bấm cos bằng tay hoặc kìm bấm cos thủy lực khó có thể ép chặt. Đầu ép cos thủy lực có thể dùng bơm tay thủy lực CP-700 hoặc bơm máy thủy lực DYB-63F1,DYB-63F2, DYB-63F3...

Đầu Ép Cốt Thủy Lực FYQ-500

Đầu Ép Cốt Thủy Lực FYQ-500 dùng để ép chặt đầu cos vào dây cáp. Đầu ép cos thủy lực chuyên dùng để ép các loại dây cáp lớn và cứng mà kìm bấm cos bằng tay hoặc kìm bấm cos thủy lực khó có thể ép chặt. Đầu ép cos thủy lực có thể dùng bơm tay thủy lực CP-700 hoặc bơm máy thủy lực DYB-63F1,DYB-63F2, DYB-63F3

Mã hàng.: FYQ-500

Phạm vi ép (m 2):  252 -500 2

Lực ép:                22T

Max Travel (mm):    20mm

Chuẩn Khuôn mẫu (mm): 25,35,35,50,95,120,150, mm

Uốn Pattern:  Ép vòng

Ghi chú: Phù hợp với bơm thủy lực CP-700, CFP-800, DYB-63A

Ngoài ra quý khách có thể tham khảo các loại đầu ép cos dưới đây:

Đẩu ép cos thủy lực FYQ1000

Đẩu ép cos thủy lực FYQ630

Đẩu ép cos thủy lực FYQ630A

Đẩu ép cos thủy lựcFYQ630B

Đẩu ép cos thủy lựcFYQ400

Đẩu ép cos thủy lựcFYQ500

Đẩu ép cos thủy lựcFYQ300

Đẩu ép cos thủy lựcFYQ240

Đẩu ép cos thủy lựcCYO630

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsums.

Sản phẩm mới nhất

Máy buộc dây thép 880
Máy buộc dây thép 880A
Máy buộc dây thép 780
Máy buộc dây thép 680