Máy chà tường

Máy chà tường

Máy chà tường QL5230 có đèn
Máy chà tường QL3180 có đèn
Máy chà tường  ACZ 1802
Máy chà tường ZIHAN có đèn
Máy chà tường Maktec MT380
Máy chà nhám rung Yetist 9035